Salem Varsity vs West Lake 3-10-2014 - flynnstone-photo